Elektroerozija

Velika verjetnost je, da vam je elektroerozija povsem neznan pojem. Na podlagi besede bi lahko sicer sklepali, kaj pomeni, a bi za to potrebovali že kar nekaj znanja. Tovrstni izraz pomeni postopek obdelovanja kovin. Pri njem pa se poslužuje iskrenje pa tudi električna energija.

Sicer pa elektroerozija pri postopku zahteva obdelovanca in elektrodo. Prvi prevaja elektriko, med njima pa se vzpostavi in sprosti električni tok. Na takšen način se lahko učinkovito obdeluje materiale, in sicer na mestu, kjer se dogodi razelektritev.

Kje se vrši elektroerozija

Postopek se vrši v dielektrični tekočini. Ta se dovaja pod pritiskom, in sicer na mesto, ki se ga obdeluje. Odvzeti delci se odvajajo, posledično se obdelovanec ohlaja. Na sploh velja, da je elektroerozija izjemno natančen postopek, s katerim se torej obdeluje kovine. Prav tako velja za moderno metodo obdelovanja, obenem pa je še ekološko čista.

Odlična novica je tudi ta, da elektroerozija za obdelovanje kovin potrebuje le malo energije, rezultati pa so izjemno visoki. Pri uporabi takšne metode se ne beleži nikakršnih negativnih vplivov na okolje.

Kompleksen pojav in izjemno uporabna metoda obdelovanja kovin

Na sploh se elektroerozija označuje kot kompleksen pojav, obenem pa tudi kot izjemno moderna in uporabna metoda za obdelovanje kovin. Uvršča se med nekonvencionalne vrste obdelave. Zaradi mešanega učinka električne ter toplotne energije se odnaša material.

Ločimo več vrst elektroerozijskih postopkov obdelave. To so postopna elektroerozija, žična elektroerozija, elektroerozijsko brušenje in elektroerozijsko vrtanje. In kako pri takšnih postopkih obdelovanja kovin lahko vplivamo na samo kakovost obdelave? Na kakovost se lahko vpliva tudi s pomočjo oblike impulza. Če želimo, da se material nekoliko hitreje odnaša, za to potrebujemo dolge impulze. Za bolj fino obdelavo pa morajo biti impulzi obvezno pogosti, a kratki. Kakovost obdelane površine je torej ne nazadnje v kar precejšnji meri odvisna tudi od samega časa.