Javna naročila

Skozi javna naročila do pogostejših in večjih naročil, ki omogočajo podjetjem hitrejši razvoj

Posle za izvedbo različnih storitev ali prodajo raznolikih izdelkov lahko podjetja, pridobivajo tudi skozi javna naročila, ki omogočajo tako malim kakor velik podjetjem izvedbo poslov različnih velikosti. Vse, kar mora podjetje storiti, je, da poišče vir, kjer se objavljajo javna naročila in nato oddati svojo ponudbo v okviru določenega časa za oddajo ponudb.

Zveni sicer izredno enostavno, a za marsikoga, ki se prvič sooča s tem vsaj v začetni fazi, ni ravno najlažje. V Sloveniji imamo približno tri takšne platforme, na katerih se objavljajo javna naročila in ni nujno, da so vsa naročila objavljena na vseh platformah. Temu seveda sledi prva raziskava platform za določitev prave za vaše podjetje, ki vam bo najbolje ustrezala. Ko se enkrat odločite za najbolj primerno platformo, pa seveda sledi redno spreminjanje objav za javna naročila, da imate v primeru, da najdete primerno naročilo, tudi dovolj časa za oddajo ponudbo.

Oddaja ponudb za javna naročila je neverjetneje na javna naročila najtežji del, saj se običajno tisti, ki jo pripravlja, spopada s časovno stisko in seveda z vsemi navodili, kako mora biti ponudba pripravljena. Nekatere platforme omogočajo tudi izboljševanje v smeri, ki skrbijo ta pretok pravih in strnjenih informacij za čim boljše razumevanje za uporabnika in so resnično dobrodošlo orodje. Seveda so javna naročila, zelo dobrodošel posel za podjetja, saj lahko v enkratnem naročilu izvedejo dovolj velik posel ter na ta način pride do bolj stabilnih financ. Vse, kar potrebujete je, da oddate ponudbo, ki ste jo zmožni izpeljati v času, ki je zahtevan v dogovoru. Oddaja ponudb moda biti seveda zelo skrbno in odgovorno pripravljena, da vsebuje vse točne podatke.

Celoten postopek čez čas seveda lahko preide v zelo enostavno delo, kajti več ponudb, ko boste oddali bolj vešči boste v tem znanju. Na takšen način je lahko kandidiranje za pridobitev posla skozi javna naročila, prav prijetna izkušnje zlasti, če naročilo na koncu tudi dobite.