Koporativna navigacija
Jeziki
 Izberite jezik: RSS
Prijava uporabnika
Prijava uporabnika


Pozabljeno geslo?
Inner Photo

PoliMat: Raziskovalno razvojna oprema | GPC SEC instrument
Vsebina

GPC SEC instrument


Proizvajalec / znamka:  Agilent Technologies

Model:  Agilent 1260 Infinity Quaternary LC

Možnosti / namen uporabe:  Gelska permeativna kromatografija je tip tekočinske kromatografije, ki temelji na ločbi substanc na osnovi njihovih velikosti. Je pomembna metoda za določevanje molskih mas in porazdelitev molskih mas polimerov. Agilentov GPC nam omogoča ločevanje polimerov z do štirimi različnimi topili izokratsko ali gradinentno, z velikim intervalom pretoka mobilne faze skozi kolono tudi do 10mL/min pri tlaku do 600bar.

Primeri uporabe za analizo polimerov / informacije, ki jih lahko dobimo s to metodo za polimere:  Določevanje relatvnih molskih mas, porazdelitev molskih mas in hidrodinamskega volumna polimerov v danem topilu.  

Merilno območje:    

Omejitve glede vzorcev:  Omejitev je topnost polimerov v mobilni fazi (za mobilno fazo bomo uporabljali THF in DMA). Pri filtraciji pri predpripravi vzorca za analizo zaradi prisotnosti prahu ali nečistoč v vzorcu se lahko odstrani tudi polimere višjih molekulskih mas in posledično rezultat analize ne pokaže dejanske vrednosti. Pri funkcionaliziranih polimerih je potrebno zagotoviti, da ne pride do interakcij eluenta s stacionarno fazo. 

Omejitve glede pogojev: Stabilnost polimerov pri višjih temperaturah in višjih strižnih silah zaradi povečanega pritiska v koloni.


 
Zadnje novice
22.01.2014Delo CE PoliMaT izredno pozitivno ocenjeno na okrogli mizi v Evropskem parlamentu
17. decembra 2013 je CO PoliMaT v Bruslju predstavil rezultate delovanja in razvojne usmeritve centra na okrogli mizi z naslovom “Vloga E......več

Noga
Pravno obvestilo | Politika zasebnosti | O avtorjih