Koporativna navigacija
Jeziki
 Izberite jezik: RSS
Prijava uporabnika
Prijava uporabnika


Pozabljeno geslo?
Inner Photo

PoliMat: Področja raziskovanja | Polimeri za zdravstveno varstvo in medicino
Vsebina

Glavne smeri raziskav na tem področju so: razvoj multifunkcionalnih materialov za uporabo v kirurgiji ter hitrejše post-operativno zdravljenje površinskih ran, funkcionalnih polimernih površin s specifičnimi antitrombogenimi lastnostmi za izdelavo žilnih vsadkov, biorazgradljivih in biokompatibilnih nosilcev zdravilnih učinkovin ter kromatografskih makroporoznih polimernih materialov za čiščenje bioloških makromolekul, kot so peptidi, proteini, virusi in DNK.

Večplastni medicinski materiali

Končni cilj projekta je razvoj nove generacije večplastnih medicinskih materialov uporabnih za učinkovito celjenje površinskih ran (opekline, abrazije, plastična kirurgija).

V ta namen bomo združili interdisciplinarna znanja na področju modifikacij polimernih materialov kakor tudi identifikaciji njihovih bio-aktivnih lastnosti. Te materiale bo CO PoliMaT kot novo celoto ponudil slovenski industriji, ki želi in je sposobna v svoje programe uvesti najnovejše tehnologije, ki vodijo k proizvodnji visoko specializiranih materialov iz polimerov.

Za razvoj večplastnih materialov, ki bodo biološko aktivni in  visokotemperaturno ter mehansko zmogljivi, je raziskovalna ekipa izbrala najnovejše tehnike površinskih modifikacij polimernih materialov (posameznih plasti), s pomočjo katerih se lahko funkcionalizira njihove dostopne površine ob tem, da se spreminja mehanskih lastnosti osnovnega materiala.

Ključne raziskovalno-razvojne aktivnosti:

 • razvoj naprednih postopkov aktivacije polietilentereftalata (PET), silikona in celuloze za ireveribilno vezavo posameznih slojev,
 • razvoj kemijske modifikacije celuloze z uporabo površinske plazemske polimerizacije za doseganje  protimikrobnosti; opcijsko vezava učinkovine,
 • razvoj plazemskih postopkov za dosego super hidrofilnih lastnosti celuloze in možnostjo zadrževanja vlage ter transporta in zadrževanja patogenih mikroorganizmov,
 • karakterizacija na novo pridobljenih večslojnih materialov; preučevanje sinergije; vpeljava nove opreme za karakterizacijo medicinskih materialov,
 • prenos optimalnih postopkov v pilotsko fazo za izdelavo novih večslojnih materialov s specifično reaktivnostjo in biološko aktivnostjo, ki bodo delno biološko razgradljivi, z veliko specifično površino in zaradi tega primerni za številne ciljne modifikacijske procese v smislu razvoja visoko specializiranih izdelkov uporabnih v sanitetne in medicinske namene. 

Kardiovaskularni vsadki in nosilci učinkovin

Zaradi aktualnosti kardiovaskularnih bolezni sodijo tovrstne raziskave med prioritete EU in ZDA. Samo v državah članicah EU dosegajo stroški zdravljenja tovrstnih bolezni okoli 200 milijard EUR letno. Zdravljenje je pogosto operativno – z implantacijo umetnih žil, izdelanih iz polimernih materialov, ali stentov. Žal vsadki izkazujejo slabo hemokompatibilnost, zato so post-operativni zapleti pogosti.

Fokus našega raziskovanje je izboljšava biokompatibilnosti vsadkov. Z uspešno realizacijo zastavljenih ciljev bo raziskovalna ekipa CO PoliMat bistveno prispevala k izboljšanju zdravja ter hkrati dramatično  prispevala k uveljavitvi slovenske znanosti in preboju slovenske industrije v to tržno nišo, ki jo odlikuje izjemno visoka dodana vrednost.

Ključne raziskovalno-razvojne aktivnosti:

 • razvoj postopka za izboljšavo antitrombogenih lastnosti umetnih žil,
 • razvoj metode za izboljšanje vezave enakomernih slojev biokompatibilnih prevlek na notranjo površino umetnih žil,
 • razvoj postopka za izboljšanje lastnosti stentov,
 • razvoj postopka za sintezo novih PEG reagentov. 

Makroporozni polimeri s kontrolirano morfologijo

Makroporozni polimeri, pripravljeni v obliki monolitov, membran in delcev, postajajo izjemno pomemben sklop polimernih materialov, saj so moderne učinkovite separacijske tehnike izjemnega pomena pri iskanju, študiju in separaciji novih zdravilnih učinkovih v farmaciji, veterini in medicini.

Večina novih zdravilnih učinkovin se danes sintetizira po različnih biotehnoloških postopkih, kjer je zelo pomembno ločevanje določenega proteina - učinkovine ali kake druge biomakromolekule iz kompleksne zmesi. Uporabljajo se kot nosilci katalizatorjev in reagentov v zahtevnih organskih sintezah, kot so različne kiralne sinteze itd., še bolj pomembni pa so v moderni analitski in preparativni HPLC kromatografiji kot nosilci specifičnih vezavnih mest za razne biomakromolekule, kot so:

 • virusi (virusni vektorji),
 • DNA (plazmidna DNA),
 • proteini (Imunoglobilin G in M ter pegilirani proteini),

ter v biomedicini (tkivno inženirstvo in nadzorovano sproščanje učinkovin).
Brez učinkovitih separacijskih tehnik danes priprava novih zdravilnih učinkovin ni več mogoča.

Ključne raziskovalno-razvojne aktivnosti:

 • priprava makroporoznih monolitnih zamreženih polimernih nosilcev z metakrilatnim in stirenskim kemizmom,
 • optimizacija in študij vseh polimerizacijskih pogojev za dosego kontroliranih morfoloških značilnosti,
 • kemijska modifikacija polimernih nosilcev za specifične vezavne namene,
 • karakterizacija morfoloških lastnosti in opredelitev vpliva morfologije na pretočnost, vezavno kapaciteto in mehanske lastnosti.  
Zadnje novice
22.01.2014Delo CE PoliMaT izredno pozitivno ocenjeno na okrogli mizi v Evropskem parlamentu
17. decembra 2013 je CO PoliMaT v Bruslju predstavil rezultate delovanja in razvojne usmeritve centra na okrogli mizi z naslovom “Vloga E......več

Noga
Pravno obvestilo | Politika zasebnosti | O avtorjih