Koporativna navigacija
Jeziki
 Izberite jezik: RSS
Prijava uporabnika
Prijava uporabnika


Pozabljeno geslo?
Inner Photo

PoliMat: Področja raziskovanja | Obnovljivi viri
Vsebina

Obnovljivi viri

Področje je usmerjeno v raziskavo uporabe materialov iz obnovljivih virov za proizvodnjo polimerov ter v študij procesov degradacije in stabilizacije naravnih in modificiranih naravnih polimernih materialov. Glavni poudarek je na uporabi biomase, kar vključuje utekočinjenje, modifikacijo in predelavo izdelkov, ki bodo služili kot gorivo ali surovina za izdelavo materialov. S tem je povezan tudi študij procesov degradacije s stališča pretvorbe biomase, biodegradacije in ohranjanja naravnih materialov.

Obnovljivi viri, razgradljivost in stabilizacija

Raziskovalni projekt je osredotočen na trajnostne polimerne sisteme z znižanim okoljskim odtisom na osnovi uporabe obnovljivih virov in/ali (bio)razgradnje. Ti materiali so bolj nevtralni glede izpustov CO2 in so - za razliko od konvencionalnih polimerov - udeleženi v naravnih snovnih tokovih.

Prvi vidik projekta je uporaba obnovljivih virov, kot so vse vrste lesne biomase in druge sekundarne surovine, ki vsebujejo celulozo. Raziskave bodo osredotočene tudi na nove termoplastične in duroplastične materiale z visoko vsebnostjo biomase (nad 90%). Možnost uporabe obnovljivih surovin omogoča nižjo odvisnost od naftnih derivatov in tako doprinese k bolj trajnostnem razvoju.

Drugi vidik, ki ga obravnava projekt je razgradljivost in biorazgradljivost sintetskih polimerov z obravnavo ključnih faktorjev, ki vplivajo na razgradnjo organskih polimerov. Poznavanje mehanizmov razgradnje bo končno uporabljeno za stabilizacijo – preprečitev oksidativne razgradnje celuloze v arhivskih in knjižničnih pisanih in tiskanih dokumentih.

Cilji projekta so v celoti usklajeni s ciljem prehoda v nizkoogljično družbo. Glavna tema je uporaba odpadnih, obnovljivih virov s čemer bo zmanjšana obremenitev okolja zaradi odpadkov, izdelki pa bodo imeli bistveno zmanjšan CO2 odtis.

Ključne raziskovalno-razvojne aktivnosti:

  • razvoj novih, inovativnih tehnologij za utekočinjanje biomase,
  • razvoj novih specialnih lepil za lesno industrijo in izolativnih poliuretanskih pen na osnovi utekočinjenega lesa in/ali drugih obnovljivih virov,
  • razvoj novih uporab odpadnega PET za sintezo poliestrov, epoksidov, in drugih polimerov za uporabo kot lepila, kompoziti in drugo,
  • razvoj metodologije za določitev razgradnje naravnih, sintetskih in polsintetskih polimerov,
  • določitev hitrosti razgradnje ciljnih polimerov pod različnimi pogoji in vpliva strukture/sestave in drugih pogojev na dojemljivost za biotsko in/ali abiotsko razgradnjo. Na osnovi ugotovljenega razvoj polimernih sistemov na osnovi utekočinjenega lesa s kontrolirano biorazgradljivostjo,
  • razvoj in ovrednotenje novih metod za stabilizacijo papirja s povišanimi vsebnostmi kovin prehoda.
Zadnje novice
22.01.2014Delo CE PoliMaT izredno pozitivno ocenjeno na okrogli mizi v Evropskem parlamentu
17. decembra 2013 je CO PoliMaT v Bruslju predstavil rezultate delovanja in razvojne usmeritve centra na okrogli mizi z naslovom “Vloga E......več

Noga
Pravno obvestilo | Politika zasebnosti | O avtorjih