Koporativna navigacija
Jeziki
 Izberite jezik: RSS
Prijava uporabnika
Prijava uporabnika


Pozabljeno geslo?
Inner Photo

PoliMat: Področja raziskovanja
Vsebina

Področja raziskovanja

Tehnični izdelki za napredne aplikacije in energija.  Raziskovanje na tem področju je usmerjeno na razvoj visoko tehnoloških materialov z veliko dodano vrednostjo. Glavni poudarek je na razvoju nanotehnologije: novi nanokompoziti in nano-organizirani materiali bodo omogočali doseganje specifičnih lastnosti.

Koordinator področja je dr. Zorica Crnjak Orel,
Laboratorij za spektroskopijo materialov, Kemijski inštitut

Premazi in lepila. Raziskovanje na tem področju se osredotoča na sintezo funkcionalnih polimerov za uporabo v barvah, premazih in lepilih. To področje je izrednega pomena za slovensko kemijsko industrijo, ki ustvarja velik del prihodkov s prodajo teh materialov. Raziskovalni fokus  bo na izboljšanju sinteznih postopkov in zmanjšanju porabe organskih topil, tako v proizvodnji, kot v kasnejših tehnoloških procesih, na končnih formulacijah in formulacijah premazov na vodni osnovi za napredne aplikacije.

Koordinator področja je dr. Bogdan Znoj,
Helios Domžale, d.d.

Obnovljivi viri, degradacija in stabilizacija. Področje je usmerjeno v uporabo materialov iz obnovljivih virov v proizvodnjo polimerov ter v študij procesov degradacije in stabilizacije naravnih in modificiranih naravnih polimernih materialov. Glavni raziskovalni poudarek je na uporabi biomase, kar vključuje utekočinjenje, modifikacijo in predelavo izdelkov, ki bodo služili kot surovina za izdelavo materialov ali za gorivo. S tem je povezan tudi študij procesov degradacije s stališča pretvorbe biomase, biodegradacije in ohranjanja naravnih materialov.

Koordinator področja je Janez Navodnik,
TC Poli-eko

Polimeri za zdravstveno varstvo in medicino. Glavne smeri raziskav so: razvoj multifunkcionalnih materialov za uporabo v kirurgiji ter hitrejše post-operativno zdravljenje površinskih ran, funkcionalnih polimernih površin s specifičnimi antitrombogenimi lastnostmi za izdelavo žilnih vsadkov, biorazgradljivih in biokompatibilnih nosilcev zdravilnih učinkovin ter kromatografskih makroporoznih polimernih materialov za čiščenje bioloških makromolekul, kot so peptidi, proteini, virusi in DNK.

Koordinator področja je prof. dr. Karin Stana-Kleinschek,
Laboratorij za obdelavo in preskušanje polimernih materialov, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru

Osnova za uspeh na obravnavanih ključnih tematikah s področja polimerov, kot tudi na splošno, je znanstvena in razvojna odličnost. Znanstvena odličnost bo podprta z novo opremo, ki predstavlja pomemben del planiranega proračuna CO PoliMaT in bo nadgrajena z razvojnim prispevkom sodelujočih podjetij, ki so preživela krizne čase, izvažajo na tuje trge in prispevajo pomemben delež v BDP Republike Slovenije.

Razvojno raziskovalni program CO PoliMaT vodi prof. dr. Majda Žigon.

Zadnje novice
22.01.2014Delo CE PoliMaT izredno pozitivno ocenjeno na okrogli mizi v Evropskem parlamentu
17. decembra 2013 je CO PoliMaT v Bruslju predstavil rezultate delovanja in razvojne usmeritve centra na okrogli mizi z naslovom “Vloga E......več

Noga
Pravno obvestilo | Politika zasebnosti | O avtorjih