Koporativna navigacija
Jeziki
 Izberite jezik: RSS
Prijava uporabnika
Prijava uporabnika


Pozabljeno geslo?
Inner Photo

PoliMat: CO PoliMaT | Program CO PoliMaT
Vsebina


Naziv operacije: Program Centra odličnosti Polimerni materiali in tehnologije 

Upravičenec:  Center odličnosti Polimerni materiali in tehnologije 

Št. pogodbe o sofinanciranju:  3211-10-000057

Kratek opis operacije: Center odličnosti PoliMaT bo povezal doslej razpršene kapacitete vodilnih slovenskih raziskovalnih skupin javne sfere in razvojno uspešnih malih, srednjih in velikih podjetij na področju polimernih materialov. Cilj programa centra je razvoj polimernih materialov za napredne aplikacije v skladu z usmeritvami trajnostnega razvoja in nizkoogljične družbe, in sicer na štirih vsebinskih sklopih: (1) tehnični izdelki za napredne uporabe in energija, (2) premazi in lepila, (3) obnovljivi viri in (4) zdravje. Izsledki raziskav bodo zagotavljali znanstveno odličnost z objavami v najboljših revijah področja in tehnološko pomembnost s preboji pri razvoju polimernih materialov s ciljnimi lastnostmi in pri razvoju zahtevnih tehnoloških postopkov za njihovo izdelavo, ki jih bodo industrijski partnerji centra odličnosti uporabili v svojih proizvodnih programih.  

Višina skupnih stroškov operacije: 11.442.000,00 EUR 

Višina javnih virov financiranja: 10.000.000,00 EUR 

Datum začetka in konca operacije:  18.3.2010 – 31.12.2013 

Kontaktna oseba, ki dajejo informacije o izvajanju operacije: direktorica mag. Mateja Dermastia


Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 1. Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost in prednostne usmeritve 1.1. Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007- 2013. 

V deležu 15% upravičenih sredstev gre za namenska sredstva proračuna Republike Slovenije - proračunsko postavko 9406 Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost­ ESRR-07-13-slovenska udeležba, konto 4120 in 4310, NRP-št. 3211-09-0012.

Zadnje novice
22.01.2014Delo CE PoliMaT izredno pozitivno ocenjeno na okrogli mizi v Evropskem parlamentu
17. decembra 2013 je CO PoliMaT v Bruslju predstavil rezultate delovanja in razvojne usmeritve centra na okrogli mizi z naslovom “Vloga E......več

Noga
Pravno obvestilo | Politika zasebnosti | O avtorjih