Koporativna navigacija
Jeziki
 Izberite jezik: RSS
Prijava uporabnika
Prijava uporabnika


Pozabljeno geslo?
Inner Photo

PoliMat: CO PoliMaT | Cilji
Vsebina

Strateški cilji


  1. povezava znanstvene odličnosti, vizije industrijskih partnerjev in razpoložljivih kapacitet v RS,
  2. generiranje svetovno primerljivega znanja polimerne in sorodnih znanosti ter njegovega prenosa do uporabnikov na aplikativnih področjih,
  3. znanstvena odličnost, interdisciplinarnost raziskav in razvojnega dela; ustvarjanje pogojev za tehnološke preboje industrijskih partnerjev,
  4. vzgoja kvalitetnih kadrov na do- in podiplomskem nivoju na področju polimerne znanosti in tehnologij,
  5. zagotovitev ekonomske rasti do leta 2013 za podjetja, ki že dosegajo evropsko in svetovno raven, ter nastanek novih visoko tehnoloških podjetij. Dvig konkurenčnosti slovenskih velikih, srednjih in malih podjetij; ustanavljanje novih delovnih mest ter visoko tehnoloških in odcepljenih (spin-off ) podjetij.

Strateška področja razvoja in raziskav PoliMaT so:

Skupno področje vseh sklopov je razvoj polimernih materialov za sodobne tehnologije z ugotavljanjem molekularne osnove njihovih lastnosti.
Vsem sklopom so skupne horizontalne aktivnosti: razširjanje znanja, mreženje, prenos tehnologij, ekonomske analize dosežkov ter demonstracijske in promocijske dejavnosti. Shematsko so vsebine CO PoliMaT prikazane na naslednji sliki:

Zadnje novice
22.01.2014Delo CE PoliMaT izredno pozitivno ocenjeno na okrogli mizi v Evropskem parlamentu
17. decembra 2013 je CO PoliMaT v Bruslju predstavil rezultate delovanja in razvojne usmeritve centra na okrogli mizi z naslovom “Vloga E......več

Noga
Pravno obvestilo | Politika zasebnosti | O avtorjih